Latest News

14,131 bida plat WWW

KUALA LUMPUR – Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) menerima sebanyak 14,131 bidaan bagi nombor pendaftaran kenderaan siri WWW yang dikaitkan...